Mestni gledališki muzej “Carlo Schmidl”

Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”
Via Rossini 4
Trieste

Blagajna
+ 39 040 675 4039

Razstavni prostori
od torka do nedelje, od 10. do 17. ure

Knjižnica, arhiv, dokumentacijski center
ponedeljek in sreda, od 9. do 16. ure
torek, åetrtek in petek, od 9. do 13. ure
po dogovoru + 39 040 675 4072

museoschmidl@comune.trieste.it

Moja »Zgodovinsko-glasbena zbirka« je začela nastajati, ko sem leta 1872, še mladenč, delal kot praktikant in pisar v prodajalni glasbil podjetja Maria, vdova Vicentini. V bližini skladišča prodajalne v ulici delle Beccherie sem lahko na stojnicah pod židovskim templjem vsak dan listal po različnih opernih libretih, natisnjenih za Veliko tržaško gledališče, in jih, čeprav sicer nisem štel med strastne bralce, s ponosom kupoval

Carlo Schmidl

Začetki

Ustanovil ga je Carlo Schmidl, ljubitelj vsega, kar je bilo povezano z gledališčem, z daljnosežno donacijo svoje zgodovinsko-glasbene zbirke. Mestni muzej gledališča je pričevanje o zgodovini in življenju gledališke in glasbene dejavnosti v Trstu od osemnajstega stoletja do danes.

Plakati, letaki, fotografije, grafike, odlikovanja, slike, glasbeni inštrumenti, predmeti, arhivske zbirke in rokopisi predstavljajo oporno točko tega prizorišča spominov, ki že skoraj eno stoletje prizadevno bogati svoje zbirke v duhu svojega ustanovitelja.

Sedeži

V letih od 1924 do 1992 je muzej gostoval v prostorih tržaškega Občinskega gledališča »Giuseppe Verdi«, od leta 1992 je bil začasno na ogled v palači Morpurgo v ulici Imbriani, nato pa se je preselil na svoj dokončni sedež v palači Gopcevich, ki jo je leta 1850 po naročilu Spiridiona Gopcevicha postavil arhitekt Giovanni Berlam, mestna občina Trst pa odkupila in spremenila v muzej. Slovesno otvoritev 16. decembra 2006 je omogočilo velikodušno pokroviteljstvo Fulvie in Fulvia Costantinidesa, s katerim sta želela počastiti spomin na Giorgia Costantinidesa.

Zbirke

Dvojna nrav muzeja (razstavni prostor in dokumentacijski center) se odraža tudi v notranji razporeditvi prostorov v palači. V prvem nadstropju, kjer vzbujajo pozornost čudovita tla, položena v tehniki intarzije, in bogato okrašeni stropi, se lahko sprehodimo skozi dobri dve stoletji zgodovine gledaliških stavb in najpomembnejših osebnosti iz sveta glasbe in gledališča v Trstu. Znaten del oddelka je posvečen zbirki glasbil iz evropskih in zunajevropskih kultur ter zvesti rekonstrukciji delavnice tržaškega izdelovalca godal Francesca Zapellija. Razstava glasbil, zlasti mehanskih, se nadaljuje v drugem nadstropju palače, kjer so prostori, posvečeni spominu na Giorgia Strehlerja (čigar osebni arhiv je shranjen v muzeju) ter dokumentacijski center in čitalnica: ogled razstave in iskanje po zgodovinskih virih sta torej prepletena v gosto tkano mrežo pričevanj o kulturni dediščini, ki je z vsakim dnem čedalje bolj razvejana.

Omeniti velja tudi zbirko slik, predvsem portretov gledaliških igralcev in glasbenikov, izpod čopiča avtorjev, kot so Gino Parin, Umberto Veruda, Arturo Rietti in Carlo Wostry. Poleg njih so na ogled še grafike, povezane z gledališkimi umetniki in prostori, ter sklad scenografskih predlog in skic kostumov za operne in operetne predstave ter odrske priredbe proznih del v tržaških gledališčih. Dragocenosti je kar nekaj: predmeti, ki so pripadali umetnikom, gledališki kostumi in odrski nakit (med najpomembnejšimi pridobitvami so kostumi slavne tržaške mezzosopranistke Fedore Barbieri), različne vrste ročnih lutk (burattini) in marionet.

Zbirko odlikovanj sestavlja približno tisoč primerkov, nekateri med njimi izvirajo iz 18. stoletja. Tu sta še fototeka (več kot 50.000 eksponatov) in zbirka avtogramov (približno 30.000 eksponatov), v kateri so lastnoročni podpisi Rossinija, Verdija, Boita in Puccinija, Adelaide Ristori in Sergeja Lifarja.

Knjižnica, Arhivi In Mediateka

Zaradi svojega obsega in vsebin so knjižne zbirke in arhivi muzeja mednarodnega pomena. Knjižnica, ki zajema približno 100.000 zvezkov, je specializirana za glasbo in gledališče. V enem od njenih oddelkov so shranjeni operni libreti, obsežen glasbeni sklad in arhiv časopisnih člankov. V arhivskih skladih (več kot 4.000 arhivskih d o k u m e n t o v ) so med ostalim shranjeni tudi Schmidlov arhiv, arhivi Stalnega g l e d a l i š č a Furlanije Julijske krajine (1954- 2000), Gledališča Verdi (1798-2000), glasbenih tekmovanj »Città di Trieste« in fundacije Istituto d’Arte Drammatica di Trieste (I.D.A.D.) ter zbirke Giorgia Strehlerja, Giulia Viozzija, Daria Darisa in Johna Gualianija. O življenju in dejavnosti gledališč in umetnikov pričajo zbirke gledaliških plakatov in programov (okoli 90.000 eksponatov), zbirka podatkov na papirju ter več kot 600 škatel z arhivskimi dokumenti tiskovnih recenzij in časopisnih člankov.

Mediateka je bila ustanovljena leta 1985 in vsebuje več kot 20.000 naslovov. Poleg že obstoječih zbirk plošč in kasnejših pridobitev se lahko pohvali z bogato zapuščino mestnega lekarnarja Riccarda Gmeinerja (1905-1984), po katerem je dobila ime.

Usmerjeni v prihodnost

Ohranjanje in ovrednotenje, radovednost in raziskovalni duh, dokumentiranje in zbiranje, razmislek o preteklosti in usmerjenost v prihodnost ostajajo temeljni kamen te svojstvene ustanove mednarodnega slovesa in z evropsko naravnanostjo, nastale zaradi strastne predanosti in vizije Carla Schmidla, ki je z leti zrasla, kot je komentiral sam Schmidl leta 1918, po zaslugi: »ljubiteljev narodnega blaga, ki so […] ljubeznivo in velikodušno donirali …«.

Pritličje

1 Blagajna in knjigarna
2 Elementi podstrešja gledališča Verdi pred obnovitvenimi deli v
letih 1991-1997
3 Razstavne vitrine in sedeži iz parterja gledališča Verdi pred
obnovitvenimi deli v letih 1991-1997

Prvo Nadstropje

4 Vstop v razstavne prostore
5 Območje za shranjevanje arhivov
6 Carlo Schmidl in fundacija muzeja
7 Tržaška gledališča
8 Natečaj za izvedbo spominskega obeležja Giuseppeju Verdiju

9 Zbirka medalj (»Patrio« (narodna), »Italiano« (italijanska),
»Estero« (tuja), »Collezione Oblath« (zbirka Oblath)). Spinet
Domenicusa Bononiensisa (16. stol.), klavir s kladivci Rausch
(začetek 19. stol.), ki je pripadal Luigiju Ricciju, klavir s kladivci
H. Pape (1834). Rokopisi in glasbene izdaje.
10 Tržaški glasbeniki in pevci v 18. in 19. stoletju (Giuseppe
Farinelli; Giuseppe in Alessandro Scaramelli; Karl Georg in Karl
Ferdinand Lickl; Francesco in Giuseppe Sinico; Luigi, Federico
in Luigino Ricci; Giuseppe in Giacomo Rota). Kostumi in
osebni predmeti baritonista Giuseppeja Kaschmanna. Kostumi
tenoristov Enza De Muro Lomanta in Rodolfa Morara
Kostumi sopranistk Ide Quaiatti in Rine Pellegrini Lozzi. Kostumi
gledališkega igralca Antonia Gandusia in mojstrice preobleke
Fatime Miris. Zapiski in predmeti iz zapuščine: Adelaide Ristori,
Eleonora Duse, Ernesto Rossi, Alexander Moissi, Adolfo Angeli,
Silvio Maionica, Giulio Perotti

 
12 Zapiski in predmeti iz zapuščine. Operni pevci 19. stoletja
(Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi), dirigenti orkestra in dirigentiskladatelji
(Franco Faccio, Gialdini Gialdini, Victor de Sabata,
Herbert von Karajan), tržaški skladatelji 20. stoletja, pomembni
izvajalci in glasbene šole. Kostumi Fedore Barbieri
13 Orkestralna glasbila
14 Etnična glasbila
15 Glasbila iz zbirke Roberto Starec (območje Balkana, španski
polotok, Sirija in Turčija)
16 Afriška glasbila in glasbila z Daljnega vzhoda
17 Delavnica izdelovalca godal Francesca Zapellija
18 Eksperimentalno gledališče Alfreda Bacinija (Trieste 1938).
19 Marionete in ročne lutke. Lutkovni gledališči Argio Orell in Ugo
de Casilister. čudežna svetilka
20 Konferenčna dvorana / Učilnica
21 Nadaljevanje ogleda
22 Spomini in predmeti iz zapuščine igralca Lina Savoranija.
Kinematografske naprave in naprave za predvajanje zvoka
Drugo Nadstropje

23 Knjižnica
24 Vhod v čitalnico
25 Dokumentacijski center in zbirka podatkov s področja glasbe in
gledališča
26 Multimedijska čitalnica in Mediateka »Riccardo Gmeiner«.
Sklada «Luigi Toffolo» in »Giulio Viozzi«
27 Arhiv »Giorgio Strehler«
28 Glasba in gledališče v Trstu v drugi polovici 20. stoletja.
Scenografske predloge in plakati
29-30 Mehanska glasbila. Scenografske predloge in plakati
31 Prostori za shranjevanje